Prosjekter

Skrevet av: Hans Kringstad

Publisert: 12 mars 2021

Lesetid: 2 min

Hvordan var det å sykle i vinter?

Har du syklet i vinter? Svar på spørreundersøkelse. Svarene bruker vi når vi planlegger tiltak for neste vinter:

Spørsmål om vinterdrift for sykkel

Miljøpakken har som mål at flere skal gå og sykle om vinteren. Siden 2013 har vi brukt belønningsmidler fra staten for å tilby bedre drift på sykkelanlegg og enkelte fortau.

I 2021 har 130 km av sykkelvegnettet forsterket vinterdrift. Dette er fordelt på to ulike standarder:
• 69 km barvegstandard (GsA): Her brukes bl.a. kostemaskiner og salting for å oppnå svart asfalt, hvis været gjør det mulig. Målet er bar asfalt med minst mulig bruk av salt.

• 61,5 km vintervegstandard (GsB): Her skal det være hardt og jevnt snø/isdekke med maks 1 cm løs snø.

På andre deler av nettet brøytes det etter vanlig standard. På kommunal gang-/sykkelveg og boliggater brøytes det ved 5 cm snø, og innen 10 timer.

Før planlegging for neste sesong, ønsker vi tilbakemelding fra de som sykler i Trondheim. Undersøkelsen er anonym og siste frist for å sende inn svar er 11. april 2021.