Prosjekter

Skrevet av: Kristin Gjærevoll

Publisert: 19 desember 2014

Lesetid: 2 min

Hva skjer i Miljøpakken?

Miljøpakken utarbeider et fireårig handlingsprogram som revideres årlig.

Her kan du lese utkastet til handlingsprogram for perioden 2015-18.  Handlingsprogrammet skal behandles parallelt i Sør-Trøndelag fylkesting og Trondheim bystyre 26. februar 2015.

Det er mulig å komme med høringsuttalelser, de kan sendes Miljøpakken ved Tore Langmyhr, Trondheim kommune på e-post tore.langmyhr@trondheim.kommune.no, innen 26.01.2015. Uttalelser som kommer seinere vil bli videresendt direkte til politisk nivå.

Høringsutkast Miljøpakken handlingsprogram 2015-18