Gå til innhold
Prosjekter

Skrevet av: Hans Kringstad

Publisert: 10 desember 2014

Lesetid: 2 min

Elgeseter gate: Anbefaler ikke tunnel

Prosjektgruppe foreslår å ruste opp Elgeseter gate uten å bygge tunnel.

Ny Elgeseter gate: Superbuss i sidestilte kollektivfelt (ut mot fortauene). All trafikk på gateplan – ingen tunnel for biltrafikken.

Det anbefaler Miljøpakkens prosjektgruppe som har jobbet med planene for ny og bedre Elgeseter gate i lang tid. Gruppa har utredet fordeler og ulemper med en rekke løsninger, og satt til slutt tilbake med fem varianter:

1. Ingen tunnel. Sidestilte kollektivfelt.
2. Ingen tunnel. Midtstilte kollektivfelt.
3. Ingen tunnel. Sidestilte kollektivfelt og lokalgate pareallelt med hovedgata.
4. Kort tunnel.
5. Lang tunnel.

Prosjektgruppa mener den første løsningen samlet sett er best.  Gruppa består av fagfolk fra Statens vegvesen, Sør-Trøndelag fylkeskommune, Trondheim kommune og konsulentselskapet Asplan Viak. Statens vegvesens representanter har ikke tatt endelig stilling til en anbefaling, i motsetning til resten av gruppa, men en rapport går nå ut på høring med denne anbefalingen.

Målet er å gjøre Elgeseter gate attraktiv; bedre bomiljøet og skape grunnlag for mer næring med kafeer og handel. Blant annet er det ønske om å etablere mer høyere utdanning langs gata. Utfordringen er trafikken og mangelen på plass. De skisserte løsningene med tunneler tilfredsstiller ikke krav til sikt, sikkerhet mv. i Statens vegvesens håndbøker.

Det er anslått at løsningen med lang tunnel vil koste dobbelt så mye som alternativene uten tunnel; ca 1,5 milliarder kr mot ca 800 millioner kr (beregninger med stor usikkerhet).

Politikerne skal etter planen velge alternativ i februar/mars 2015. Byggestart er planlagt i 2017.

Les alt om prosjektet og se bilder.