Prosjekter

Skrevet av: Miljøpakken

Publisert: 06 februar 2015

Lesetid: 2 min

Høydebegrensning i Sentervegen ved City Syd

Miljøpakken bygger sykkelbru over Sentervegen. Høye lastebiler må kjøre en annen veg.

Miljøpakken bygger ny gang- og sykkelveg langs E6 på Rosten. Det bygges bru over Sentervegen og det blir høydebegrensning på 4,3 meter i byggeperioden. Det betyr at lastebiler med spesiallast må kjøre via Tonstadkrysset eller Sandmokrysset.

Høydebegrensningen gjelder fra 6. februar til 1. mai 2015.

 Sykkelvegen åpner i juni

Brua over Sentervegen er den siste av tre overgangsbruer som bygges i dette prosjektet. Det er bygd bruer over John Aas veg og nordgående rampe fra John Aas veg mot E6. 850 meter ny sykkelveg langs E6 er planlagt ferdig til juni 2015. I sør blir den nye sykkelvegen med fortau knyttet sammen med sykkelbrua over E6 fra Vintervegen til XXL som sto ferdig i november 2013. Brua binder sammen Vestre Rosten med Østre Rosten. I nord blir den koblet til eksisterende gang- og sykkelveger rundt Tonstadkrysset.

Målet er å få et sammenhengende gang- og sykkelnett fra sentrum til Tiller uten kryssing av sterkt trafikkerte veger.

Kontaktperson: Byggeleder Svein H Selliseth, Statens vegvesen Mobil: +47 91730967