Prosjekter
Ny rundkjøring på Klett

Skrevet av: Lars Erik Sira

Publisert: 20 oktober 2017

Lesetid: 2 min

Ny rundkjøring på Klett

Fra morgenen onsdag 25. oktober blir det en ei ny rundkjøring på E6 på Klett.

På Klett skal det bygges nye av- og påkjøringsramper til E6. For å frigjøre plass til dette arbeidet må E6 legges om midlertidig på en kort strekning og i ei ny rundkjøring. (Klikk/trykk på bildet for større versjon).

– Omlegginga av trafikken vil skje natt til 25. oktober. E6 og E39 vil bli holdt åpen under trafikkomlegginga om natten, men det må påregnes en del trafikkdirigering, sier hovedbyggeleder Svein Soknes i Statens vegvesen.

Når hele anlegget er ferdig blir rundkjøringa og den nye vegbiten en del av lokalvegen fv. 707 mellom Klett og Melhus.

Bildet nedenfor viser hvordan vegsystemet blir på Klett når ny E6 er ferdig bygd. (Klikk/trykk på bildet for større versjon).

Vegsystemet på Klett når E6 er ferdig bygd.