Prosjekter

Skrevet av: Kristin Gjærevoll

Publisert: 21 august 2019

Lesetid: 3 min

– Bra for både skole og lokalmiljø

– Trondheim bystyre har et eget vedtak om at vi skal få bedre gang- og sykkelforbindelser på Byneset. Nå er vi i gang!

Det sa ordfører Rita Ottervik, da hun åpnet den nye gang- og sykkelvegen på Byneset. Hun fikk hjelp av elevene Vegard Bache, Kasper Frøseth og Mille Lykke, som syklet gjennom snora. De bor alle i nærheten, og kan nå sykle trygt til og fra skolen.

Miljøpakken har forlenget dagens gang- og sykkelveg langs fv. 707 på Byneset, fra Stormyra idrettsplass til Mortenstu, en strekning på ca 2 kilometer. Dette er en skoleveg med spredt bebyggelse, og alle som går og sykler, har manglet eget tilbud. 28 elever ved Spongdal skole som har hatt sikringsskyss, kan nå sykle trygt.

Bedre miljø og mindre kø

– Nå gjør vi det mye tryggere for barna i området å komme seg til og fra skolen, fortsatte ordføreren, og viste til at Miljøpakken bygger prosjekter som gjør det bedre og tryggere for folk å gå og sykle, både til skole, arbeid og på fritida. Det gjør vi fordi vi ønsker at folk skal ha mulighet til å gå og sykle på korte avstander i stedet for å kjøre bil. Det er bra for miljøet og det blir mindre køer, sa ordføreren.

Rektor og ordfører klar til å ta imot syklende barn.

Konstituert rektor ved Spongdal skole, Vibecke Norum Aune, var også glad i dag.

– Trygge forhold for alle som går og sykler er viktig for skolen, og det er viktig for hele lokalmiljøet. Det er flott at hele strekningen har fått belysning, det gir ekstra trygghet.

Fornøyde naboer.

Håper på fortsettelse

Nina og Snorre Bache ser den nye gang- og sykkelforbindelsen fra huset sitt. De er veldig glade for at barna nå kommer seg trygt til skolen, og at de også har fått en trygg vei til barnehagen.

– Dette har vi jobbet for i mange år. Nå håper vi det ikke blir så lenge til den neste strekningen med gang- og sykkelveg kommer.

Miljøpakken planlegger å videreføre gang- og sykkelvegen på strekningen mellom Berg og Høstadkorsen. Planen for prosjektet er nå på høring. Eventuell byggestart er ikke bestemt.

Prosjektet som åpnet i dag har også utbedret av holdeplasser, kryss og avkjørsler. Det er lagt ned ny vannledning langs hele strekningen, og avløpsledninger på deler av strekningen for Trondheim kommune.