Søbstad blir belønnet for å ha fått ferdig bilveien.

God framdrift i Søndre Ilevollen

Det er fortsatt god framdrift i arbeidet med å etablere sykkelfelt i Søndre Ilevollen. Entreprenøren Søbstad ble forrige uke belønnet […]

Det er fortsatt god framdrift i arbeidet med å etablere sykkelfelt i Søndre Ilevollen. Entreprenøren Søbstad ble forrige uke belønnet med 250.000 kroner ekstra for å ha ferdigstilt bilveien innen en stram tidsfrist.

– Ved å få ferdig bilveien har vi nådd den største milepælen i prosjektet. Det var viktig å få ferdig dette arbeidet i skoleferien for å unngå problemer med trafikkavviklinga nå som trafikken har økt igjen etter ferien, sier byggeleder Per Arne Enge i Statens vegvesen.

Arbeidet går ellers etter planen, og Enge er trygg på at entreprenøren skal klare å ferdigstille prosjektet innen tidsfristen, som er 1. november.