Prosjekter
Bilde av snarvei

Skrevet av: Miljøpakken

Publisert: 30 august 2011

Lesetid: 2 min

Snarvei for gående og syklende stenges

Går fra Mørlenda til gamle Oslovei på Stavne.

Snarveien har gått gjennom en port i støyskjermen mot veien. Porten tettes nå igjen. Gående og syklende som har benyttet den, bes i stedet om å benytte fortauet langs Breidablikkveien.

Spuntarbeidene er en del av Miljøpakken-prosjektet Rv. 706 Sluppen-Stavne, første byggetrinn. Arbeidene inngår i byggingen av nye anlegg for gående og syklende i området.

Stengingen vil bli varslet via oppslag på stedet.

Kartbilde med alternativ rute (kartgrunnlag: Trondheim kommune)

Les mer om prosjektet her…