Prosjekter
Turid Innstrand på sykkelaksjon

Skrevet av: Hans Kringstad

Publisert: 14 desember 2011

Lesetid: 2 min

Lys til mørke syklister

Miljøpakkens reiserådgiver delte ut sykkelykter sammen med politiet.

To politibetjenter deltok på aksjonen. I stedet for å skrive ut bøter på 900 kroner for manglende lys, ga overrakte politiet både fram- og baklys til de mørklagte.

Ca 20 syklister ble synlige i løpet av aksjonen. NRK sørget for å gjøre enkelte av dem synlige også for TV-seerne. Reiserådgiver Turid Innstrand og de andre deltakerne ble med i et morsomt innslag på Midt-Nytt samme kveld. Innstrand & co sto i krysset mellom Eidsvolds gate og Høgskoleringen. Aksjonen vil bli gjentatt – men trolig et annet sted neste gang.

Miljøpakken satser 800 millioner kroner på sykkelanlegg for å oppmuntre til bruk av sykkel. Målet er å få flest mulig til å sykle året gjennom.

Trondheim kommune, Sør-Trøndelag fylkeskommune og Statens Vegvesen har bevilget tre millioner kroner ekstra til vintervedlikehold av sykkelveger i år. Miljøpakkens reiserådgiver arbeider særlig for å stimulere folk til å reise til og fra jobb uten bruk av privatbil.