Prosjekter

Skrevet av: Lars Erik Sira

Publisert: 11 mai 2017

Lesetid: 2 min

Gang- og sykkelveg gjenåpner

Gang- og sykkelvegen forbi forbrenningsanlegget på Hårstad gjenåpner til 17. mai.

– Gang- og sykkelvegen har vært stengt i nesten et år på grunn av anleggsarbeid. Nå er den nye gang- og sykkelbrua, Tillerringbrua, ferdig bygd, og vi kan gjenåpne gang- og sykkelforbindelsen mellom Heimdal og den sørlige delen av Tiller, sier hovedbyggeleder Svein Soknes i Statens vegvesen.

Den gamle undergangen under E6 er forlenget noen meter med en litt smalere kulvert. Mellom undergangen og Tillerringbrua går vegen i en liten sløyfe slik at vegen ikke skal bli så bratt. Denne midlertidige situasjonen vil være slik i flere måneder før en ny, permanent tilkobling til Tillerringbrua kan bygges.

– Statens vegvesen oppfordrer gående og syklende til å være forsiktige ved passering gjennom undergangen. Syklende bør gå av sykkelen, sier Soknes.

Ved forbrenningsanlegget på Hårstad går gang- og sykkelvegen et kort stykke gjennom gangtunneler som sikring mot arbeid Statkraft gjør på egen tomt.