Fortau på Gildheim

Publisert 18.04.2017
Innholdet ble sist endret for over et år siden. Derfor kan innholdet være utdatert

Denne uka starter byggingen av fortau til holdeplassen på Gildheim.

Nå skal det bli trygt å gå fra øverste plan på Strindheim ned til bussholdeplassen ut av byen på Gildheim. Da Strindheimtunnelen sto ferdig, skulle ikke denne holdeplassen betjene vanlig rutebuss. Nå har det imidlertid blitt flere busser som kjører tunnelen, og dermed har det blitt flere som bruker holdeplassen.

Til nå har det vært lagt opp til at folk skal gå på nordsiden av veien, krysse over Gildheimbrua, og gå tilbake til holdeplassen, noe de fleste har oppfattet som en omvei. Mange har derfor i stedet gått langs kollektivrampen, noe som har skapt farlige situasjoner.

I forbindelse med byggingen blir holdeplassen stengt fra 19. april til begynnelsen av juli.