Prosjekter

Skrevet av: Miljøpakken

Publisert: 10 august 2011

Lesetid: 2 min

Gang- og sykkeltrafikken på Stavne legges tilbake 10. august

Den har vært lagt om på ett punkt på grunn av kabelfeil.

Statens vegvesen beklager framkommelighetsproblemene som har oppstått på grunn av omleggingen. Gjørme og regnskyll har til tider gitt vanskelige forhold. Fra i formiddag kan gående og syklende igjen benytte vanlig trasé, og etter hvert vil det også bli lagt et nytt lag asfalt på denne.