Prosjekter

Skrevet av: Hans Kringstad

Publisert: 26 mai 2016

Lesetid: 3 min

Gå og sykle som venner – varaordføreren åpnet «Nye Bakklandet»

Se bilder fra åpning av nytt anlegg på Bakklandet.

Onsdag klippet varaordfører Hilde Opoku snora ved det nye anlegget for gående og syklende på Bakklandet. Opoku minnet om at akkurat her var det en gang planlagt å rive hus og bygge motorvei.

IMG_5549
Symboler viser at hellene inn mot midten av veien er stedet folk bør sykle, og helst ikke gå.

– I dag representerer Bakklandet byens puls og hjerte, sa Opoku. Kontrasten til motorveiplanene er slående:

  • Nygata og Nedre Bakklandet inngår nå i en av de åtte hovedrutene for sykling i en by der sykkelbruken øker raskt.
  • Brustein og heller erstatter asfalt over en strekning på 350 meter.
  • Så mange sykler og går på Bakklandet at det nye anlegget inviterer myke trafikanter til å ta hensyn til hverandre.
  • Sykkelhellene er lagt inn mot midten av veien og utstyrt med sykkelsymbol og hilsenen «Takk for at du sykler pent» – med «pent» som nytt stikkord.
  • Brustein er lagt innimellom hellene for å få syklistene til å dempe farten litt.
  • Fortau er utvidet der det er plass.
  • 25 p-plasser for bil (18 automat og 7 boligsone) viker for trær, benker og bedre areal for fotgjengere i Nedre Bakklandet.

Åpning på Bakklandet.
Mange sykler på Bakklandet, og onsdag 25. mai var Strindens Promenadeorkester der også.

Oppussinga av Nedre Bakklandet/Nygata gjør byen penere i tillegg til å oppmuntre folk til å gå eller sykle framfor å kjøre bil. Hele stasen koster ca 13 mill. kr. , men investeringer for mer sykling er samfunnsøkonomisk svært lønnsomt når tiltakene virker etter hensikten. Et godt sykkelnett i Trondheim gir samfunnet 4-5 ganger verdien tilbake i form av bedre folkehelse, mindre sykefravær og lavere kostnader som følge av redusert bilbruk.

IMG_5563

18 korttidsplasser for bilparkering er ersattet av trær, benker og muligheter for næringslivet til å friste kunder ved feks ved å tilby blomster.

Varaordfører Hilde Opoku viste til at Trondheim har blitt et forbilde i Norge innen miljøvennlig bytransport, og at mange kommer hit for å lære av satsinga på gåing og sykling. Men samtidig har vi utfordringer:

Bilbruken er i ferd med å øke igjen. 6000 kjører bil til jobb i Midtbyen hver dag, og 1500 av disse setter fra seg bilen på en gratis p-plass.

IMG_5561Simens isbar bød de mange frammøtte på vafler. Varaordfører Hilde Opoku fikk også.
En velment hilsen fra Miljøpakken. Vi bygger Trondheim som sykkelby med sykkelkultur.