Prosjekter

Skrevet av: Kristin Gjærevoll

Publisert: 23 mai 2016

Lesetid: 2 min

Biltrafikken øker i Trondheim

Vi kjørte mer bil i Trondheim i 2015 enn året før, og økningen har fortsatt i 2016.

Utviklingen i reisevaner i Trondheim

Fra 2014 til 2015 økte biltrafikken med 2,6 prosent, ifølge tall fra Trøndelag Bomveiselskap. Saken har fått bred omtale i Adresseavisen de siste ukene (krever innlogging).

En reisevaneundersøkelse gjort for Miljøpakken i februar i år bekrefter tallene (se bildet); bilandelen var på 58 prosent, og det er høyere enn på flere år. Samtidig var det færre som syklet og gikk, mens litt flere tok buss. Undersøkelsen gikk over en uke, og det er grunn til å tro at vær- og føreforholdene har spilt inn. Utviklingen er likevel i strid med de vedtatte målene i Miljøpakken.

Her er en oversikt over utviklingen i trafikken i Trondheim i 2014 og 2015

Tallene er også i strid med målene i den nye bymiljøavtalen som Trondheim inngikk med staten i februar. Trondheim er den første byen som har fått en slik avtale. Gjennom bymiljøavtalen får byen 3,76 milliarder kroner for å hindre vekst i biltrafikken, og nullveksten er en forutsetning for avtalen.

Her er hele bymiljøavtalen