Gå til innhold
Prosjekter

Skrevet av: Hans Kringstad

Publisert: 18 mai 2015

Lesetid: 2 min

Fuglesangen åpnet

Bedre snarveg med Miljøpakken. 30 elever kan gå i stedet for å bli kjørt til skolen.

Mandag morgen sto varaordfører Knut Fagerbakke for den offisielle åpninga av snarvegen Fuglesangen på Selsbakk. Miljøpakken har utvidet og utbedret snarvegen slik at den kan brøytes.

Resultat: 18 elever ved Hallset barneskole og 12 elever ved Selsbakk ungdomsskole trenger ikke lenger skyss med drosje til skolen om vinteren. En investering på 500 000 kr er spart inn i redusert skoleskyss i løpet av en vinter. Samtidig er snarvegprosjektene et bidrag til bedre folkehelse. Fuglesangen er trolig Trondheims mest lønnsomme snarveg.

Det tar bare halvparten så lang tid å gå Fuglesangen som å gå rundt når for eksempel barn fra Nedre Selsbakk skal på skolen.

Miljøpakkens gågruppe har kartlagt 340 snarveger i byen med tanke på mulig utbedring for å få flere til å gå. Ti av disse er det bestemt skal settes i bedre stand. Blomsterstien åpnet i februar som den første. Mandag fulgte Fuglesangen etter.

En strekning på 125 meter er utbedret. Dermed knyttes Nedre Selsbakk og Hallset sammen på en mer effektiv, miljøvennlig og trafikksikker måte. Det foreligger flere planer for å bedre trafikksikkerheten i området, påpekte Knut Fagerbakke (bildet) før kan klippet snora.

To elever fra Nidaros Nysirkus underholdt. Både skole, velforening og naboer var til stede.

Fuglesangen15.05 (2)