Gå til innhold
Prosjekter

Skrevet av: Hans Kringstad

Publisert: 11 april 2022

Lesetid: 3 min

Forslag: 60 kr for å parkere på jobb

Politikerne vil kutte i gratis bilparkering på jobb for ansatte og folkevalgte i Trondheim kommune. Folk skal lokkes fra bil til buss og sykkel.

Forslaget går ut på å innføre en døgnpris på 60 kroner ved alle kommunale enheter i og nær sentrum. Som motytelse skal Miljøpakken bidra med billig buss og god sykkelparkering. En ny parkeringspolitikk kobles til prosjektet HjemJobbHjem.

Areal- og samferdselskomiteen i Trondheim ber om at bystyret innfører ordningen allerede fra i år. En av forutsetningene er at deltakerne får redusert prisen på månedsbillett for buss, trikk og tog fra 890 til 650 kroner. Et annet krav er at det bygges ut god sykkelparkering før p-avgift kommer.

Gratis jobbparkering er et av de største hindrene mot mer miljøvennlige reisevaner. Både forskning og konkrete tiltak feks ved NTNU viser at mange velger kollektiv eller sykkel så snart det koster noe å sette fra seg bilen.

Ilevollen helse- og velferdssenter er blant enhetene som omfattes av HjemJobbHjem-prosjektet fra og med i år.

Mange parkerer gratis
Trondheim kommune har gjennomført en spørreundersøkelse blant ansatte. Den viser blant annet at:

  • 60 prosent av ansatte i Trondheim kommune parkerer gratis.
  • 54 prosent kjører bil der det er gratis å parkere, mens 19 prosent reiser kollektivt.
  • 20 prosent kjører bil der det er avgift eller ingen egen parkering, mens 40 prosent reiser kollektivt.

De som har gratis parkering mener kollektivtilbudet er mye dårligere og dyrere enn det alle andre mener. De ser samtidig ut til å vite mindre om kollektivtilbudet mellom hjem og arbeid.

De oransje jobber der det er gratisparkering – og har negativ oppfatning av kollektivtilbudet.

I komiteens forslag heter det at «Bystyret ønsker at ansatte og politikere skal redusere bruk av privatbil der dette ikke er til hinder for yrkesutøvelse.»

Forslag til takster:

– 60 kr per døgn som standard pris
– 30 kr per døgn ved behovsprøving
– Gratis for HC og varelevering

Døgnpris på 60 kr sammenlignes med:

– 248 kr per døgn i snitt for gateparkering
– 112 kr per døgn i snitt i p-hus i Trondheim

Starter nær sentrum
Det åpnes for å innføre avgift i de mest sentrumsnære områdene (se kartet til høyre) i 2022 og å utvide i 2023. Ideen er at Trondheim kommune går foran i håp om at også flere private arbeidsgivere fjerner gratis parkering og legger bedre til rette for miljøvennlige reiser.

Via HjemJobbHjem får ansatte billigere kollektivreiser, gratis sykkelservice, rimelig kjøp/leie av elsykkel, rabatt på bysykler og andre goder mot at det strammes litt inn på bilparkering.

40 000 biler i byen
Reisevaneundersøkelser tyder på at:
– 40 000 parkerer gratis på jobb i Trondheim
– 6 000 parkerer gratis i sentrumsområdene
– 1 500 parkerer gratis i Midtbyen

Disse tallene omfatter privat næringsliv og offentlig virksomhet.