Prosjekter

Skrevet av: Miljøpakken

Publisert: 29 april 2015

Lesetid: 2 min

Heimdalsvegen stengt 2. – 13. mai

Omkjøring via E6. Alternativ rute for syklister er merket.

Fv. 900 Heimdalsveien vil være stengt 2.-13. mai på grunn av veiarbeid på de trangeste partiene. Se kart.

  • Omkjøring via E6. Trafikkvakter i rundkjøringene på Klett og Kattemsskogen vil lede trafikken.
  • Syklende og gående har egen merket rute via Kammen, Ust og Kattem.
  • AtB legger om bussrutene. Se atb.no.
  • Beboere har mulighet til å kjøre til eiendommene sine.

Hever vegen

Årsaken til stengingen er at vegen skal heves 2,5 meter i spesielt trange partier på strekningen. Det blir jobbet på skift hele døgnet for å gjøre stengeperioden så kort som mulig. Det kan bli en del støy utover vanlig arbeidstid.

Heimdalsvegen blir ferdig høsten 2015

Miljøpakken bygger 4 km gang- og sykkelveg langs Heimdalsvegen som er planlagt ferdig høsten 2015. Dette vil bli ei god sykkelrute mellom Melhus og Trondheim. Det er kvikkleire i grunnen, og det gjøres omfattende terrengtiltak som vil stabilisere hele området. Prosjektet er en del av sykkelsatsingen i Miljøpakken.

Se bilder fra Heimdalsvegen