Prosjekter
Animasjon av ny E6 m. gangbru

Skrevet av: Miljøpakken

Publisert: 12 september 2011

Lesetid: 2 min

Folkemøte om E6 Sentervegen-Tonstad

Vi minner om møtet i dag, torsdag 22. september, kl. 19.00.

Møtet vil finne sted på Quality Hotel Panorama, Ivar Lykkesvei 1. Tidspunktet blir fra kl. 19 til 21.

På møtet vil Statens vegvesen presentere prosjektet E6 Sentervegen-Tonstad, som er første byggetrinn av E6 Jaktøyen-Tonstad. Deretter vil entreprenøren Reinertsen informere om framdriftsplaner og om hvordan anleggsarbeidet vil bli gjennomført. Du som er trafikant eller beboer i området, vil få informasjon om hva du kan forvente av midlertidige ulemper i anleggsperioden. Det blir også anledning til å stille spørsmål.

Alle er velkomne!

Les mer om prosjektet her…