Prosjekter
Bilde av bytrær

Skrevet av: Miljøpakken

Publisert: 09 september 2011

Lesetid: 4 min

Fokus på tøffe bytrær

Miljøpakken har arrangert bytreseminar for å dele erfaringer og samle kunnskap.

Gatetrær står i tøffe omgivelser hvor det ofte er minimal tilgang på vann og luft til røttene, og det er lite jord. Salting av gater og snøsmelteanlegg, som gir unaturlige temperaturvariasjoner, gir også vanskelige vekstforhold for trærne.

Dele erfaringer
Seminaret samlet fagfolk som kunne dele sine erfaringer med de som nå jobber med Gatebruksplanen og Miljøpakken. Nesten 40 personer fra Statens vegvesen, Trondheim kommune, Sør-Trøndelag fylkeskommune og ulike landskapsarkitektfirma var med på seminaret.

Avdelingsdirektør Ingvar Tøndel i Statens vegvesen åpnet seminaret med informasjon om Miljøpakken, og han oppfordret til å i ettertid ta godt vare på det vi planlegger og bygger. I tillegg tok Tøndel for seg arkitekturstrategien til Statens vegvesen, og han fortalte at seminaret passer godt inn i forhold til den.

Gunnar Tørud som har arbeidet som landskapsarkitekt i Trondheim i en mannsalder, fortalte om Trondheims bytrær i et historisk perspektiv, samt tanken bak trærne som ble planet på 1980-tallet. Han hadde interessante kommentarer om bevaring og fjerning av trær i forhold til gatebruksplanen for Midtbyen, og oppfordret til å være kritisk til hva og hvor mye man planter.

Treslag må tilpasses jorda
Per Anker Pedersen som er førsteamanuensis ved institutt for plante- og miljøvitenskap ved Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB), foreleste om ulike treslag og deres evne til å tåle påvirkninger fra ekstremvinter, vegsalt og skadedyr. Dette ut i fra erfaringer fra Treforsøksparken på Ås, parkanlegg og ulike veganlegg. Han var blant annet opptatt av at treslagsvalget må tilpasses jorda på stedet der trærne skal plantes.

Han hadde også noen tips til nye tresorter man kan bruke prøve ut i stedet, eller i tillegg til de tradisjonelle.

Viktige å beskytte eksisterende trær
Ingjerd Solfjeld som er dr. scient og faglig rådgiver på trær og grøntanlegg hos Statens vegvesen Region øst, foreleste om hvordan vi skal plante i forhold til tekniske løsninger og hvordan man sikrer best mulig vekstforhold for trærne i en gategrunn full av annen infrastruktur.

Hun tok også for seg hvordan man planlegger og bygger rotvennlig forsterkningslag. I tillegg foreleste hun om bevaring og beskyttelse av eksisterende bytrær ved anleggsarbeid på veg og fortau som ligger inntil trærne. Hun viste blant annet fram metoden “luftspade”. Solfjeld presenterte også erfaringene fra Carl Berners plass i Oslo og oppfordret til sammenhengende rabatter med flere trær sammen slik at man totalt sett får større jordvolum per tre i anlegget.


Mer informasjon

Rapporten om saltskader på vegetasjon langs veg (vegvesen.no)

Resultater fra treforsøksparken (planterfornorskklima.no)

Arbeidsbeskrivelse for planting av trær på Carl Berners plass (vegvesen.no)