Gå til innhold
Prosjekter

Skrevet av: Hans Kringstad

Publisert: 23 september 2022

Lesetid: 3 min

Flere el-biler – rekordhøy trafikk

I august var det mer biltrafikk i Miljøpakkens bommer enn i august 2019 – før korona. For første gang sto el-biler for over 30 prosent av passeringene.

Nye trafikktall viser at nullvekstmålet er under press. Statens krav for å gå inn med milliardbeløp til transport i Trondheim, Melhus, Malvik og Stjørdal, er at personbiltrafikken ikke skal øke selv om vi blir flere innbyggere. 2019 er året det skal sammenlignes med.

Rask bilvekst
I august i år var trafikken i bomsystemet 2,9 prosent høyere enn samme måned i 2019. For hele perioden januar-august var trafikken samlet litt lavere enn i 2019. Det skyldes i stor grad lite trafikk i starten av året som følge av korona og hjemmekontor. Trafikken var lav i 2020 og 2021 på grunn av pandemien, men øker nå raskt.

Andelen el-biler i bomsystemet nådde en ny topp med 30,3 prosent i august. Det er en dobling siden 2019. El-bilene utgjør nå 24 prosent av bilparken i Miljøpakkens fire kommuner. Malvik har høyest andel (se figuren under).

El-bilbestand og el-bilers andel av nybilkjøp i hver av kommunene.

Dyrere for el-bil
Vegamot har nå søkt Statens vegvesen om å justere opp takstene i Miljøpakkens bommer:

  • Rabatten for el-bil blir redusert fra 80 til 60 prosent.
  • Takstene skal indeksreguleres.

Disse endringene blir trolig innført fra 1. februar 2023.

Fra bom til buss?
Det kan også komme en endring til som gjør takstene litt høyere. Regjeringen har endret på det såkalte bompengeforliket, der Miljøpakken fikk 30 millioner kroner årlig for sette ned bomtakstene. Disse pengene kan nå brukes til andre formål, som for eksempel innenfor kollektivtrafikken. Kontaktutvalget i Miljøpakken bestilte fredag en politisk sak med alternative forslag til bruk av 30 millioner per år. Trondheim kommune og Trøndelag fylkeskommune avgjør om midlene skal flyttes fra billigere bom til andre tiltak.

For personbiler vil det litt forenklet bli 1-3 kroner dyrere å passere bommene hvis alle tre tiltak blir gjennomført.

Trøbbel for bussen
Høye drivstoffpriser skaper store utfordringer for AtBs bussdrift. Miljøpakken vedtok fredag å gå inn med 40 millioner kroner ekstra for å redusere risikoen for rutekutt i storbyområdet første halvår 2023.

Bruken av buss og trikk i Miljøpakkens kommuner ligger nå omtrent på samme nivå som før pandemien etter en lang periode med lave passasjertall og sviktende inntekter.

Ingen nullvekst: Dette tallet skal være 0 eller lavere.