Prosjekter

Skrevet av: Hans Kringstad

Publisert: 21 februar 2019

Lesetid: 2 min

Færre kjører bil – flere sykler

Sykkelen vinner stadig nye markedsandeler i Trondheim. Bilbruken fortsetter å gå ned selv om vi blir flere innbyggere.

Sykkelbruken øker. Biltrafikken står nå for under halvparten av alle reiser i Trondheim. Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen.

Det viser foreløpig beregning av data* fra en nasjonal reisevaneundersøkelse (RVU) for 2017. Sykkelandelen i Trondheim har nådd 10 prosent, ifølge beregningen.

Samtidig er bilbruken for første gang målt til under 50 prosent. Bilførere og passasjerer har ikke lenger flertall i bytrafikken. Det er flere grønne reiser enn bilreiser.

Reisevanene har endret seg markant siden Miljøpakken ble etablert. RVU for 2009 viste 283 000 daglige bilreiser, mot 249 000 i 2017. I samme periode fikk byen over 20 000 flere innbyggere.

Antall sykkelturer gikk motsatt vei fra 35 000 til 54 000 per dag i snitt. Kollektivbruken økte kraftig først i perioden, men har ligget nærmere folkeveksten de siste årene. Veksten i gåing følger også stort sett veksten i innbyggertall.

Tabellen under viser utvikling i andel for de ulike måtene å reise på.

  2009 2014 2017
Gåing 27 % 28 % 29 %
Sykkel 7 %  9 % 10 %
Kollektiv 8 % 11 % 11 %
Bilfører 47 % 44 % 40 %
Bilpass 11 %  9 %   9 %
Bil 58 % 53 % 49 %

Hvordan hadde Trondheim vært om vi reiste på samme måte nå som i 2009? Kort svar: En by med mye mer bilkø. Vi hadde hatt 56 000 flere bilreiser i snitt hver dag.

Folk i byen ville droppet 13 000 daglige sykkelturer og 15 000 reiser med buss og trikk sammenlignet med hvordan det faktisk var i 2017.

*Tall i denne artikkelen er basert på data for åtte av tolv måneder. De er beregnet for et helt år basert på tidligere undersøkelser. Mindre endringer kan komme.