Prosjekter

Skrevet av: Kristin Gjærevoll

Publisert: 05 november 2012

Lesetid: 3 min

Etterlengtet og viktig for miljøet

En av de viktigste bitene i transportnettet i Trondheim åpnet i dag.

 Vegbygging kan være et godt miljøtiltak, sa ordfører Rita Ottervik da hun åpnet Stavnetunnelen i dag. Både naboer, yrkessjåfører og Trondheim sentrum vil nyte godt av prosjektet.

Med tunnelen er en av de viktigste bitene i transportnettet i Trondheim på plass.

– Vi har sett fram til dette lenge, sier Roar Melum i Nogres Lastebileeierforbund. – Selv om det ikke er lange strekningen sparer vi 2 liter diesel på å kjøre tunnelen i stedet for Osloveien her på Stavne. Det gir også langt mindre utslipp, påpeker han.

Til nå har høydebegrensninger på undergangen under Dovrebanen på Stavne gjort at de største kjøretøyene ikke har kunnet velge Nordre avlastingsveg og Osloveien. Med den nye Stavnetunnelen kan all tungtrafikk unngå Midtbyen og Elgeseter gate.

Fornøyde naboer

Åpningen betyr også mye for de som bor i området. Nå flyttes det aller meste av trafikken fra Osloveien over til tunnelen, mens Osloveien etter hvert skal bli kollektivgate. Når trafikken er borte fra Osloveien, får beboerne langt mindre støy og forurensing tett inntil husene. Arbeidet med kollektivgata skal være ferdig før jul.

Miljøpakkeprosjektet Sluppen-Stavne er en del av det overordnede hovedvegnettet i Trondheim. Med de forberedende arbeidene har utbyggingen hittil kostet ca 210 millioner kroner.

 

 

 

 

 

Dette er gjort i prosjektet:

–          fjernet jernbaneplanovergang ved tidligere Stavne stasjon (sikkerhetsproblemer særlig ved Rosenborgkamper)

–          bygget ny gang- og sykkelundergang under Dovrebanen ved tidligere Stavne stasjon

–          bygget sammenhengende gang- og sykkelvegnett gjennom området, samt gang- og sykkelbru over Rv 706

–          bygget betongtunnel under Dovrebanen (ny Rv 706 Osloveien) og rundkjøring

–          bygget ny adkomst til Stavne-platået for bil, sykkel og gående fra sør

–          Osloveien blir kollektivgate i ca 150 m fra Breidablikkveien og nordover (skal ferdigstilles før jul 2012)

–          50 meter lang jernbanebru for Stavne-Leangenbanen (ferdig i løpet av vinteren, noe væravhengig)