Prosjekter

Skrevet av: Camilla Bakke

Publisert: 11 mai 2021

Lesetid: 3 min

Ett av fire barn sykler til skolen

Hver fjerde elev (24 prosent) syklet til barneskolene i Trondheim i vår.

Dette er på nivå med snittet over tid de siste årene, men mye høyere enn da tellinger ved skolene startet i 2013/14.

Færre i bil
Andelen som blir kjørt i bil har falt fra en topp på 20 prosent i 2013 til ca 15 prosent i april 2021. På Singsaker skole (bildet) brukte bare 8 prosent bil nå i vår. De aller fleste går.

Der opplever mange kryssing av Eidsvolls gate som et problem. Samtidig ble det mye mindre trafikk forbi skolen i Jonsvannsveien og i Lillegårdsbakken etter at Gamle Bybro stengte helt for biler og deler av Lillegårdsbakken fikk envegskjøring.

Andel elever som syklet ved enkelte skoler i april 2021.
Andel som kom med bil til noen utvalgte skoler i april 2021.

Slutt på sykkelforbud
Miljøpakken har gjort tiltak ved en rekke skoler i Trondheim for å få flere til å sykle. Virkemidlene har strukket seg fra trafikkopplæring og sykkelverksted til utbygging av fortau og sikrere gatekryss. Det som fikk skolesyklinga til å ta av for alvor, var bystyrets vedtak om at alle har lov til å sykle til skolen uansett alder. Skolene praktiserte lenge sykkelforbud før 5. klassetrinn.

Andelen som går, sykler og blir kjørt varierer fra skole til skole. Mye henger sammen med trafikkforhold og hvordan skolekretsen er – hvor tett på eller langt unna skolen elevene bor. En del foreldre sier at de kjører barna fordi de likevel passerer skolen i bil til og fra jobb.

Trenden i Trondheim: Sykling har økt mens bilbruken til skolene er redusert. Manuelle tellinger blir gjort vår og høst. Snitt for skolene.

Hjertesoner
Miljøpakkens mobilitetsrådgivere jobber nå med et pilotprosjekt kalt hjertesone ved noen utvalgte skoler. Det går ut på å få til et romslig område med liten eller ingen biltrafikk rundt skolene for å gjøre det veldig trygt for de som går og sykler. Elever som blir kjørt kan slippes av og hentes på merkede punkter et stykke unna.

Les mer om statistikk og reisevaner