Prosjekter
Parkering på Klett

Skrevet av: Lars Erik Sira

Publisert: 28 mars 2019

Lesetid: 2 min

Etablerer pendlerparkering i Klettkrysset

Plass til 30-50 biler.

Den nye parkeringsplassen blir liggende på restene av gamle E6 på Klett, og er klar til bruk mandag morgen 1. april.

Adkomsten til plassen blir i den nye rundkjøringa som binder sammen Melhusvegen, fv. 707 og E6-ramper (se illustrasjon).

– Det vil bli plass til 30-50 biler, alt etter hvor tett bilistene parkerer, sier byggeleder Håvard Bidtnes i Statens vegvesen.

Fra parkeringsplassen blir det gangadkomst til bussholdeplassene i Klettkrysset.

Egen sykkelparkering vil bli etablert i løpet av våren, på gang- og sykkelvegen mellom undergangene.