Prosjekter
Omkjøring om Djupmyra i perioden Isdamvegen er stengt.

Skrevet av: Lars Erik Sira

Publisert: 23 oktober 2019

Lesetid: 2 min

Erstatter T-kryss med rundkjøring på Østre Rosten

Ny rundkjøring ferdig midt i november. Ny gang- og sykkelundergang ferdig før jul.

– Etter at ny E6 mellom Trondheim og Melhus sto ferdig, er det blitt mer trafikk i krysset Østre Rosten-Isdamvegen på Tiller. Vi bygger nå ei ny rundkjøring for å øke kapasiteten og bedre trafikkflyten til og fra E6 Hårstadkrysset, sier byggeleder Martin Myhre i Statens vegvesen.

– Samtidig bygger vi også en ny gang- og sykkelundergang under Isdamvegen. Slik skiller vi mjuke trafikanter fra de motoriserte i dette krysset. Dermed blir trafikksikkerheten bedre, sier Myhre.

Omkjøring via Djupmyra

Fra mandag 28. oktober blir Isdamvegen stengt i to-tre uker. Trafikk til og fra E6 Hårstadkrysset blir da ledet om Djupmyra (se illustrasjon).

I perioden Isdamvegen er stengt, skal den nye gang- og sykkelundergangen bygges. Trafikk på Østre Rosten går gjennom østsida av den nye rundkjøringa og påvirkes ikke av stenginga. Gang- og sykkelvegen langs Østre Rosten vil være åpen hele tida.

– Vi regner med å åpne Isdamvegen rundt midten av november. Da er den nye rundkjøringa og vegsystemet rundt ferdig. Det vil fortsatt stå igjen en del arbeid med gang- og sykkelundergangen, som skal bli ferdig før jul, sier Myhre.

Anleggsarbeidet har gått bra

Arbeidet med den nye rundkjøringa og undergangen startet i august i år.

– Arbeidet har så langt gått bra og etter planen, sier Myhre.

Teknobygg AS er entreprenør i prosjektet, som koster om lag 15 millioner kroner.

Ny rundkjøring bedrer trafikkflyten til og fra E6 Hårstadkrysset.
default