Prosjekter

Skrevet av: Lars Erik Sira

Publisert: 01 september 2017

Lesetid: 2 min

Endret kjøremønster for nordgående trafikk på E6 på Tiller

Fra 6. september vil trafikk i begge retninger gå i sørgående løp på E6 på Tiller (se illustrasjon).

Endringen innebærer at nordgående trafikk vil bli flyttet til sørgående felt fra toppen av den vesle bakken og ca. 300 meter framover, før trafikken deretter blir ledet over til dagens nordgående veg.

Sørgående felt i bakken vil bli flyttet noe mot vest.

Arbeidet med omleggingen starter 5. september kl. 22.

I løpet av høsten 2017 vil trafikken bli lagt om slik at vi tar i bruk de to nordgående kjørefeltene til den nye E6-traseen på strekningen fra XXL på Tiller til Sandmoen. Endringen i kjøremønster frigjør plass til anleggsarbeid, som en del av forberedelsene til omleggingen seinere i høst. Endringen vi gjør nå, er fase 2 i omleggingen. Fase 1 var Legger om E6 ved XXL på Tiller.

Last ned illustrasjon i større versjon (pdf).