Gå til innhold
Prosjekter

Skrevet av: Hans Kringstad

Publisert: 11 april 2012

Lesetid: 2 min

Tusen fant ny snarvei

Kystadlia er populær

Folk fant fort fram til Miljøpakkens nye snarvei på Byåsen. Tellinger viser ca tusen biler i døgnet i Kystadlia, som inntil nylig het Øvre Forsøkslia.

Dette betyr sikrere forhold ved Hallset barneskole og Selsbakk ungdomsskole. Mye trafikk ledes nå vekk fra skolene og i stedet inn på den nye veien. Det går mer enn 800 elever ved de to skolene.

Ønsket om tryggere skolevei var en av hovedårsakene til at Miljøpakken priorterte prosjektet. Snarveien har stått på kommunen ønskeliste i mange år, men har blitt utsatt på grunn av pengemangel.

Kystadlia gjør at anslagsvis 1500 til 2000 beboere i området får en enklere atkomst til og fra Byåsveien enn da de kjørte forbi skolene. Veien er 550 meter lang. Den har separat sykkelvei i tillegg til fortau. Inntil videre er Kystadlia innsnevret over en kort strekning på grunn av problemer med grunnavståelse. Der må syklende og gående foreløpig dele på plassen.

Veien åpnet tidlig i mars, og trafikktellinger ble gjennomført like før påske. Ikke overraskende er trafikken klart tettest morgen og ettermiddag. Dette er biler som ellers ville ha kjørt forbi skolene på den tida da flest barn ferdes der. 

Kystadlia fyller en «missing link» i transportsystemet på Byåsen. Dette er nå gatenavnet. Øvre Forsøkslia var navnet i anleggsperioden.