Prosjekter

Skrevet av: Hans Kringstad

Publisert: 05 januar 2017

Lesetid: 4 min

50 km isfrie sykkelveger også i 2017

Miljøpakken sørger for 50 km sykkelveger uten snø og is.

Her kan du forstørre Kart over vinterdrift av sykkelveger

Røde streker på kartet viser sykkelveger som skal være snø- og isfrie gjennom hele vinteren. Prosjekt «bar asfalt» startet vintersesongen 2015/2016 med 50 kilometer av sykkelvegnettet. I 2016/2017 er også Skansen-Brattøra og Dybdahls veg innlemmet.

De mest brukte rutene prøves ut først. Tiltaket skal evalueres etter sesongen 2016/2017. Da har vi mer erfaring.

Dyrt og godt
Tradisjonelt vintervedlikehold koster ca. 35 000 kr. per kilometer per sesong. Bar asfalt koster ca. 200 000 kr. per kilometer. Miljøpakken dekker merkostnaden på ca. 8 mill. kr. per sesong.

Røde ruter (bar asfalt) kalles GsA-standard på fagspråket.
Blå ruter kalles GsB-standard. Den er litt lavere, men likevel svært god. Der tillates en fast såle av snø eller is, men maksimum 1 cm. løs snø før brøyting.

Også dette er mye bedre og dyrere enn hva som har vært vanlig. Pris for GsB er ca. 135 000 kr. per kilometer.

Hvorfor salting for bar asfalt?
Statens vegvesens håndbok sier at hovednettet for sykkel på riks- og fylkesveg skal ha GsA-standard. Bar asfalt krever salting. Strøsand kan brukes unntaksvis. Hovednettet består også av kommunale veger. For å oppnå sammenhengende bar asfalt uavhengig av hvem som eier vegen, er det vedtatt å prøve ut GsA-standard også på kommunale deler av hovedsykkelnettet.

Salt og rust

Salting skaper debatt fordi saltet sliter på sykler. Trondheim kommune og Statens vegvesen prøver å få til snø- og isfrie sykkelveger med minst mulig salt. Trondheim er tidlig ute med denne type vinterdrift. Det finnes lite erfaring fra byer med tilsvarende klima. Høydeforskjeller og nærhet til sjøen gjør at forholdene kan variere også over korte strekninger i Trondheim. Målet i 2016/2017 er å oppnå bar asfalt med mindre bruk av salt enn første sesong.

Fordeler ved bruk av salt

  • Gir forutsigbare forhold også ved væromslag.
  • Reduserer svevestøv pga strøsand.
  • Syklister slipper sand og grus på asfalt og langvarig feiing av fortau og sykkelveger.
  • Reduserer risiko for fallulykker (fortau har vært saltet siden 2013).

Ulemper

  • Rustskader og slitasje.
  • «Slush» – men det skal ikke forekomme. Det skal brøytes godt før salting.

Apropos debatten om salt:

  • Også strøsand inneholder salt – opptil 6 gram per kvm. Målrettet salting skal ligge på 10-20 gram per kvm.
  • Salting binder støv. Om salt skaper noen ulemper, fjerner det altså andre. Støvdempende salting må til i byen.
  • Røde ruter må saltes forebyggende for at varslet frost ikke skal få sette seg som en glatt hinne på asfalten. Da vil gående og syklende være sikret mot flekker med svuller og is.

Stiplede blå linjer på kartet er strekninger der det er lagt opp til sykling i kjørebanen. Det skal brøytes godt. Men her finnes unntak hvor fortauet kan brukes – for eksempel oppover nedre del av Byåsveien og opp Bøckmans veg, og dessuten sykkelveg på begge sider av Haakon VIIs gate.