Prosjekter

Skrevet av: Lars Erik Sira

Publisert: 05 januar 2017

Lesetid: 2 min

E6 mellom Klett og Sandmoen helgestengt og nytt kjøremønster

E6 blir helgestengt på grunn av anleggsarbeid. Når vegen åpner igjen er E6 lagt om mellom rundkjøringa på Klett og bunnen av Storlersbakken.

E6 mellom rundkjøringa på Klett og krysset på Sandmoen blir stengt fra fredag 13. januar kl. 1900 til mandag 16. januar kl. 0600.

Omkjøring blir skiltet via fv. 900 Heimdalsvegen.

– Vegen over Heimdal har mindre kapasitet enn E6. Vi anbefaler derfor at alle som har mulighet, reiser kollektivt. Må du ta bilen, beregn ekstra reisetid – spesielt lørdag ettermiddag, og ta hensyn til andre trafikanter, oppfordrer byggeleder Svein Soknes i Statens vegvesen.

Bussrutene på E6 blir lagt om når vegen er stengt. Mer informasjon om bussruter hos AtB.

Trafikkavvikling

  • Trafikk på E6 fra sør og E39 får omkjøring fra rundkjøring på Klett via fv. 707 og fv. 900 om Heimdal sentrum, videre til fv. 903 John Aaes veg og påkjøringsrampe til E6 ved City Syd.
  • Gjennomgangstrafikk på E6 fra nord vil få avkjøring fra E6 ned rampe 33 mot fv. 903 John Aaes veg, videre på fv. 900 om Heimdal sentrum og fv. 707 på Klett, med påkjøring på E6/E39 ved rundkjøring på Klett.
  • I toplanskrysset på Sandmoen vil påkjøringsrampe mot E6 sørover bli stengt. Krysset for øvrig vil fungere som normalt.
  • Røddevegen vil bli stengt for av- og påkjøring til E6. Omkjøring via fv. 704 Brøttemsvegen og fv. 737 Åsvegen.

Hva gjør vi når vegen er stengt?

  • Ny midlertidig E6 mellom Klett og Rødde blir gjort ferdig og klargjort for trafikkomlegging, inkludert flytting av bomstasjonen i bunnen av Storlersbakken. Det nye kjøremønsteret blir tatt i bruk når vegen åpner mandag morgen. Les mer om denne trafikkomlegginga.
  • E6 ved Esso på Sandmoen skal graves opp for å legge varerør for el- og fiberkabler.
  • Den gamle jernbanebrua i Storlersbakken skal utbedres med nytt rekkverk og sikkerhetsnett for framtidig bruk som anleggsveg under byggingen av ny E6.