Prosjekter

Skrevet av: Kristin Gjærevoll

Publisert: 08 januar 2013

Lesetid: 2 min

Jubelår for bussen

Tallet på reisende steg med 10, 8 prosent i Trondheim og 18,1 prosent i det utvidede takstområdet.

Det betyr at det ble gjennomført 2,3 millioner flere buss- og trikkereiser i trønderhovedstaden i fjor sammenlignet med året før. På to år har økningen vært på 4,4 millioner flere reiser, eller 23 prosent, altså nærmere en fjerdedel.

I det utvidede takstområdet har veksten vært enda sterkere. Her har passasjertallet økt med 49 prosent på to år. I denne perioden har periodekortene blitt betydelig billigere, noen steder har prisen blitt halvert.

Tiltak virker!

Veksten i tallet på kollektivreisende er resultat av en bevisst politikk, og de senere årene er det satt i gang en rekke tiltak for å få flere til å ta buss. I tillegg til lavere priser, er rutetilbudet utvidet og tallet på avganger økt. For å få bussen fortere fram, er det innført kollektivfelt på de største vegene inn og ut av byen, og signalprioritering gjør at busser blir prioritert i lyskryss.