Prosjekter

Skrevet av: Lars Erik Sira

Publisert: 11 september 2013

Lesetid: 2 min

Deler av Klæburuta rustet opp

To nye strekninger har fått sykkelfelt og rød asfalt.

Klæburuta går fra Bakklandet og sørover mot Lerkendal, og videre i retning Klæbu. Ruta er en viktig sykkeltrasé som kobler sentrum med Sluppen og boligområder sør i byen.

I sommer har to deler av denne strekningen blitt ferdig rustet opp med sykkelfelt og rød asfalt:

– Vollabakken fra Christian Fredriks gate til Høgskoleveien.

– Klæbuveien fra Strindvegen til Gløshaugveien.

Videre arbeid med ruta nært sentrum

– I Klæbuveien fra Gløshaugveien til Magnus den Godes gate blir det sykkelfelt i begge retninger. Dette er nytt sykkelanlegg forbi ny Rema/Handelshøyskolen i Trondheim (tidligere TØH). Nord for Rema blir Klæbuveien envegsregulert nordover for biltrafikken. Anleggsarbeidet på strekningen pågår nå.

– I Klæbuveien fra Magnus den Godes gate til Høgskoleveien er det svært lite biltrafikk. Løsninga her blir antakelig blandet trafikk, som i dag.

– Ned Vollabakken mot Bakklandet fram til Lillegårdsbakken skal det bli et sykkeltilbud. Valg av løsning er ikke foretatt ennå. Foreløpig uavklart når det blir bygging.

– På Øvre Bakklandet fra Lillegårdbakken til Gamle bybro blir det reetablering av hellene. Dette vil skje i 2014.