Prosjekter

Skrevet av: Hans Kringstad

Publisert: 23 august 2018

Lesetid: 2 min

Bygging på Lund snuplass – Tunnelvegen stenges

Miljøpakken har startet utbygging av Lund snuplass for Metrobuss på Kattem. Tunnelvegen blir stengt fra søndag 26. august og til utgangen av oktober.

Omkjøring i åtte uker vil skje via Kongsvegen og Ringvålvegen.

Lund snuplass er start- og endestasjon for to av de tre Metrobusslinjene (M1 og M2). Prosjektet er avgjørende for at det nye bussystemet skal fungere fra 3. august 2019.

Lund blir et travelt punkt for kollektivtrafikken, og et viktig tannhjul i det maskineriet som danner et nytt kollektivtilbud fra neste år.

Utbygginga omfatter:

  • Holdeplasser for Metrobuss. De samles langs vegen mellom Tunnelvegen og Ringvålvegen.
  • Holdeplasser for lokalbusser i Ringvålvegen.
  • Parkeringsplass for fire Metrobusser som venter på rett avgangstid.
  • Bussrampe fra Ringvålvegen til Tunellvegen slik at vegene rundt den trekantformede tomta blir som en stor rundkjøring.  Avkjøringen blir envegskjørt fra Ringvålvegen, der Metrobussen skal kunne kjøre inn fra både øst og vest.
  • Ombygging av deler av vegnettet.
  • Nytt gang- og sykkelvegsystem og tursti for området. Dagens skiundergang under Ringvålvegen forlenges fordi vegen blir bredere.

Lund-prosjektet står på AtBs hasteliste. Arbeidet må derfor være ferdig til august 2019. Teknobygg AS har oppdraget.

I.K.. Lykke (Bunnpris) planlegger forretningslokale og 19 leiligheter inne i trekant-tomta. Dermed reiser det seg et lite lokalsenter ved Metrobuss-anlegget.

Mye bygges for Metrobuss på Heimdal
Blat annet stasjonene Åsheim skole, Kattemsentret, Bekkasinvegen og Skyttervegen er under bygging. De skal stå ferdig i perioden september-oktober. Åsheim skole er forsinket pga problemer hos entreprenøren Grunnarbeid Service.

* Sivert Thonstads veg har planlagt byggestart i september. Der blir vegen utvidet og det bygges holdeplasser.
* Heimdal stasjon skal ha oppstart i november med holdeplasser, sykkelhotell og bedre tilbud for fotgjengere og syklister.


Skisse som viser planlagt utbygging inne i trekant-tomta på Lund (Ill: Rambøll).