Prosjekter

Skrevet av: Ellinor

Publisert: 16 juni 2011

Lesetid: 2 min

Bygger nytt sykkelfelt i Ila

  I sommer vil det bli litt hindringer for trafikken forbi Ilaparken i Trondheim. Men gevinsten blir nytt sykkelfelt langs […]

 

I sommer vil det bli litt hindringer for trafikken forbi Ilaparken i Trondheim. Men gevinsten blir nytt sykkelfelt langs Søndre Ilevollen.

Disse tiltakene for de myke trafikantene i Ila er en del av Miljøpakken. I tillegg til toveis sykkelfelt på sørsiden av vegen blir det også bygd nytt fotgjengerfelt i en forlengelse av Arilds gate over Søndre Ilevollen. Anleggsarbeidene starter mandag 20. juni og vil holde på til litt utpå høsten.

Følg med på skilting av endret kjøremønster

I første omgang vil deler av vegen Søndre Ilevollen bli stengt, men et kjørefelt i hver retning holdes åpent.

De største omleggingene i trafikken vil skje i skoleferien fra 27. juni til 22. august. I denne perioden vil trafikken i en retning bli dirigert om Nordre Ilevollen. Denne veien er til vanlig kun åpen for kollektivtrafikk, men må ta all biltrafikk i en retning for å gi plass til anleggsarbeidene. I sommersesongen er det mindre trafikk her. Trafikk i den andre retningen vil fortsatt kjøre langs Søndre Ilevollen.

Følg med på skiltingen som vil vise endringer i kjøremønsteret.

Anleggsarbeidene kan medføre dårligere trafikkavvikling i anleggsperioden og det beklager vi. Vi ber om at alle trafikantene viser ekstra hensyn til både anleggsarbeiderne, gående og syklende i sommer.

Sykkelfeltet forlenges neste sommer

Sykkelfeltet blir bygd fram til krysset med Nordre Ilevollen. Neste sommer fortsetter etableringen av sykkelfeltet ned Kongens gate, og da blir det fullført fram til krysset med Sandgata.

I forbindelse med etableringen av sykkelfeltet vil det bli en del gravearbeider og mannskapet til entreprenøren Søbstad skal etablere 13 sandfangkummer og trekke kabelrør.

Ilevollen_landskapsskisse

Pressehenvendelser til:
Byggeleder Per Arne Enge, mob: 95002672
Statens vegvesen