Prosjekter

Skrevet av: Kristin Gjærevoll

Publisert: 29 november 2018

Lesetid: 2 min

Bussholdeplass stenges på Strindheim

3. desember starter Miljøpakken å bygge nytt knutepunkt for Metrobuss på Strindheim.

I første omgang er det holdeplassen på østsiden av Bromstadvegen, ved den gamle brannstasjonen, som blir bygget om. I den forbindelse blir holdeplassen stengt (se kart). Midlertidig holdeplass blir holdeplassen på vestsiden av Bromstadvegen, rett utenfor Sirkus. Bussene som vanligvis benytter holdeplassen, vil kjøre rundt rundkjøringen i Falkenborgvegen og tilbake.

Holdeplassen i Bromstadvegen vil være stengt ut januar. Deretter starter byggingen av ny stasjon i Innherredsveien fra sentrum.

Metrobuss er en del av AtBs nye rutetilbud, som starter opp 3. august 2019.

Mer informasjon om Metrobuss finner du her.

For mer informasjon om det nye rutetilbudet, se AtBs nettsider.