Prosjekter

Skrevet av: Hans Kringstad

Publisert: 28 januar 2022

Lesetid: 3 min

Buss: Korona fjernet en av tre passasjerer

Buss og trikk i stor-Trondheim hadde ca 12 millioner færre reisende i 2021 enn i 2019. Hver tredje passasjer ble borte i pandemien.

Det viser fersk statistikk for 2021 som Kontaktutvalget i Miljøpakken drøfter på møtet 2. februar. Passasjersvikten er en utfordring for økonomien til AtB trass i krisemillioner fra staten. Innsparinger betyr rutekutt som svekker tilbudet til kundene.

Tabellen over viser en viss oppgang i 2021 etter en kollaps da pandemien inntok byområdet i 2020. Omlegging av bussystemet i august 2019 og endret registreringsmetode gjør det vanskelig å sammenligne nøyaktig, men de store tallenes tale er klar.

Mer om trafikken: Malvik er den fremste elbil-kommunen i Miljøpakke-land.

ANDRE SAKER I KONTAKTUTVALGET 2. FEBRUAR:

Ja eller nei til biodiesel?
160 av de 230 AtB-bussene i stor-Trondheim går på biodiesel, som er et klimanøytralt drivstoff. Det kutter ca 12 000 tonn utslipp CO2 per år sammenlignet med fossil autodiesel. Problemstillinga nå er at avgifter på biodiesel gjør at det koster 15-20 mill. kr. mer i året for biodiesel enn autodiesel. Hvert tonn CO2 spart har en høy pris.

Kontaktutvalget skal diskutere om disse utslippskuttene er verdt pengene. Et alternativ er å bruke 15-20 mill. kr. på bedre busstilbud for å få flere over på bil – og kutte utslipp på den måten. Som følge av pandemien skal AtB spare tilsvarende ca 20 mill. kr. per år (15 mill. for trekvart år i 2022). Innsparingene gjennomføres bla med ei uke lenger sommerperiode (færre avganger) og færre avganger i helgene.

Over 100 mill dyrere med ny veg i Klæbu
Miljøpakken skal bygge 4,5 km ny Fv 704 Tanem-Tulluan i tidligere Klæbu kommune. Prosjektet er spesielt viktig for næringstransporten og utvikling av nye næringsområder. Byggeplanen viser at kostnadene øker fra et anslag på 480 til ca 600 mill. kr. Miljøpakken må dekke mesteparten av kostnadene. Kontaktutvalget drøfter og tar stilling til den nye prisen.

Billigere på toget
Staten har gitt Miljøpakken 500 mill. kr. fordelt på ti år for å redusere prisene på kollektivtrafikken. Tiltak er gjennomført, bla:
– Nye aldersgrenser som gjør at flere barn reiser gratis og flere unge reiser som barn.
– Bytakst i hele Stjørdal og den delen av Melhus som ikke var med i sone A før.
– Periodebillett på tog Melhus-Trondheim-Malvik-Stjørdal koster det samme som på buss.

Det er ikke innført samme pris på enkeltbillett på tog som på buss (42 kr), selv om det er vedtatt. Toget koster fortsatt mye mer, noe som skyldes tekniske problemer med å samkjøre billettsystemene. Kontaktutvalget i Miljøpakken blir orientert om arbeidet med å gjennomføre dette.

Enkeltbillett på toget er fortsatt mye dyrere enn på buss, men det er samme pris for periodebillett. Foto: Thor Nielsen

Hele innkallinga med vedlegg og lenke til Teams-møte