Prosjekter

Skrevet av: Kristin Gjærevoll

Publisert: 19 september 2012

Lesetid: 2 min

Bompenger til fots og på sykkel

Syklister og fotgjengere fikk 20 kr i «bompenger» fra Miljøpakkens reiserådgiver i dag.

Aksjonen skjer i forbindelse med Den europeiske mobilitetsuka, som er en aksjonsuke som skal fremme mer miljøvennlig bytransport. 

Én av fire turer i Trondheim skjer til fots, og både fotgjengere og syklister fortjener oppmerksomhet for at de sparer byen for støy, forurensing og utgifter.

I morges var det myke trafikanter ved Ila kirken og sykkeltelleren ved Teknobyen som var heldige mottakere, mens bompengene ble delt ut ved Blomsterbrua og Gamle bybro i ettermiddag.