Prosjekter

Skrevet av: Kristin Gjærevoll

Publisert: 13 september 2012

Lesetid: 2 min

Vellykket folkemøte om Klett

Publikum kom med gode innspill.

Odd Jostein Haugen (bildet) fra Statens Vegvesen orienterte om endringene fra gjeldende reguleringsplan til forslaget til ny reguleringsplan. Ivar Arne Devik fra Trondheim kommune var tilstede og svarte på spørsmål. Det kom gode innspill fra salen.

Arbeidet med reguleringsplanen skal lede fram til det formelle plangrunnlaget for nye E6 og avkjøringene mot E39 og lokalvegene i området.

Statens vegvesen skal utføre planen, i samarbeid med Trondheim kommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune.

Skisse over mulig løsning på Klett