Prosjekter

Skrevet av: Kristin Gjærevoll

Publisert: 15 februar 2013

Lesetid: 2 min

Binder sammen Rosten og Tiller

I dag åpner gang- og sykkelbrua over E6 fra Vintervegen til XXL. 4000 på Rosten får bilfri snarvei til kjøpesentrene.

Rundt 4000 bor innenfor en radius på én kilometer fra brua, og de får nå bilfri snarvei til kjøpesentrene på Tiller.

Brua er 150 meter lang, og er godt synlig over E6. Gang- og sykkelanlegget er en del av det store miljøpakkeprosjektet E6 Sentervegen-Tonstad.

Stenger undergang

Mandag stenges undergangen fra Vestre Rosten ved den gamle Shellstasjonen fra vest. Undergangen blir fortsatt åpen fra Sentervegen til bussholdeplassen på E6.

Den nye gang- og sykkelløsningen er markert med rødt på kartet under, undergangen er markert med blått og bussholdeplassen med rød stjerne.