Prosjekter

Skrevet av: Kristin Gjærevoll

Publisert: 05 februar 2013

Lesetid: 2 min

Slik blir Prinsenkrysset

I løpet av året får byen nytt kollektivknutepunkt.

Mens bussene i dag er spredt over et stort område i Munkegata og Dronningens gate, vil det nye knutepunktet gjøre det lettere for folk å finne fram til riktig buss. Omstingning mellom forskjellige ruter blir også enklere, og trikkeholdeplassen i St Olavs gate flyttes nærmere Kongens gate, for at avstanden mellom buss og trikk skal bli kortere. De 24 meter lange leskurene får høy standard, med varmekabler og god informasjon.

Anleggsperioden starter like etter påske, og det legges opp til en kort og hektisk byggeperiode. Stoppestedene i Kongens gate skal være ferdige i august, mens holdeplassene i Prinsens gate skal være på plass i løpet av høsten. På grunn av byggingen vil Torvet i sommer være åpent for busstrafikk. Når terminalen står ferdig, blir imidlertid Torvet helt bilfritt, og trafikken i Munkegata og Dronningens gate blir betydelig redusert.