Gå til innhold
Prosjekter

Skrevet av: Hans Kringstad

Publisert: 30 juni 2017

Lesetid: 2 min

Forbudt for biler i Høgskoleringen

Fra mandag 3. juli er det forbudt å kjøre bil gjennom Høgskoleringen og Richard Birkelands veg på Gløshaugen.

Forbudet mot bilkjøring vil gjelde helt til desember 2018. Da skal kollektivfelt og stasjon for Metrobuss stå ferdig sammen med ny sykkelveg med fortau.

Anslagsvis 7000 biler passerer i snitt under den såkalte Perleporten på Gløshaugen hvert døgn. Disse må finne andre traseer helt til utgangen av 2018. Miljøpakken håper flest mulig velger buss, sykkel eller beina som framkomstmiddel hvis de kan.

Bussen kjører via Lerkendal i sommer, men vil få bruke Høgskoleringen igjen når sommerrutene er over 14. august. Bussene får altså passere i anleggsperioden, men ikke biltrafikken.

Busstilbudet er godt i området. Anleggsarbeidet som nå starter skal gjøre det enda bedre. I dag står den sterkt trafikkerte rute 5 i kø, særlig i ettermiddagsrushet ut av byen. Fra 3. august 2019 blir rute 5 erstattet av Metrobusslinje 3 med ekstra lange busser.

I tillegg til 900 meter sykkelveg med fortau og 400 meter kollektivfelt, bygger Miljøpakken en stasjon for Metrobuss med 40 meter lange plattformer og varme i bakken. Den kommer der Gløshaugen Sør ligger i dag (se illustrasjonen). Holdeplassene Gløshaugen Nord og Prestegårdsjordet blir lagt ned.

Flere utbyggingsprosjekt pågår eller er planlagt langs Metrobusslinje 3 mellom sentrum og Dragvoll, blant annet:

Dybdahls veg: Ferdig i juli. Rød asfalt og merking i vegbanen er siste finish.

Jonsvannsveien i forlengelsen av Dybdahls veg: Arbeid med kollektivfelt og sykkelveg med fortau over Moholtsletta starter i sommer.

Christian Frederiks gate fra Høgskoleringen i retning sentrum: Kollektivfelt og sykkelveg med fortau er planlagt, trolig byggestart i 2018.

Les mer om prosjektet