Prosjekter

Skrevet av: Kristin Gjærevoll

Publisert: 16 september 2015

Lesetid: 2 min

Tryggere for gående ved Lerkendal

Miljøpakken gjør forholdene tryggere for de som går og sykler i rundkjøringen ved Lerkendal.

Området har mye trafikk, og er et ulykkespunkt for myke trafikanter. For å gjøre krysset mer oversiktlig og trafikksikkert, bygger Miljøpakken opphøyde gangfelt i alle «armene» i krysset. I tillegg blir utkjøringen til Torbjørn Bratts veg snevret inn.

En del av arbeidet skjer om natten, og innebærer en del støy for naboene i området. Arbeidene skal være ferdig i løpet av kort tid.