Prosjekter

Skrevet av: Lars Erik Sira

Publisert: 29 januar 2019

Lesetid: 2 min

Åpner Hårstadkrysset 4. februar

Mandag 4. februar åpner Hårstadkrysset på Heimdalsmyra. Samtidig kommer samferdselsminister Jon Georg Dale for å foreta den offisielle åpninga av ny E6 mellom Trondheim og Melhus.

Ny firefelts E6 mellom Trondheim og Melhus åpnet 19.desember. Mandag 4. februar åpner den siste biten av veganlegget når Hårstadkrysset blir tatt i bruk av trafikantene.

Hårstadkrysset forbinder E6 med Østre Rosten rett sør for forbrenningsanlegget på Heimdalsmyra.

Velkommen til åpningsmarkering

Statens vegvesen avholder en åpningsmarkering i Hårstadkrysset mandag 4. februar kl. 12, der samferdselsminister Jon Georg Dale vil åpne vegen offisielt. Seansen på Hårstadkrysset etterfølges av et arrangement i Heimdalshallen rett etterpå. Kart åpning Hårstadkrysset.

Alle som ønsker er velkommen til å delta på åpningsarrangementet, både ute og inne. Det blir enkel servering i Heimdalshallen.

Åpner krysset for trafikk litt etter kl. 12

Åpningsmarkeringa ute avsluttes med at samferdselsministeren åpner Hårstadkrysset for trafikk noen minutter etter kl. 12. Deretter kan trafikantene ta i bruk det nye krysset og koblingen til Østre Rosten.

Hårstadkrysset har også to nye bussholdeplasser, en i nordgående og en i sørgående retning. Holdeplassene vil bli trafikkert av ruter som kjører E6, og vil umiddelbart gå inn i rutetilbudet. 

Følgende ruter vil betjene holdeplassene i Hårstadkrysset: 38, 138, 310, 320, 340, 410, 460, 470, 480, 4101 og 9919. Rutetider finner du på atb.no.

Det er flere nye gang- og sykkelveger i tilknytning til krysset, som også åpnes samtidig.