Prosjekter

Skrevet av: Kristin Gjærevoll

Publisert: 05 mars 2014

Lesetid: 2 min

Åpner 17. mars

Innkrevingen i det utvidede bomsystemet i Miljøpakken starter natt til 17. mars.

Samtidig åpner også de to bompunktene som skal finansiere ny fylkesveg 704 i Klæbu, disse er ikke en del av Miljøpakken.

Her finner du kart over bompunktene

Her er detaljer om bomsystemet

Unntak på Sluppen

Det har kommet noen nye avklaringer når det gjelder betaling:

Ved passering i bomsnitt i Bøckmanns veg og på Sluppen (Sluppen bru/Osloveien) betaler du bare i første betalingspunkt.

Ved passering i bompunktene på Tonstad og Sluppen (Sluppen bru/Osloveien), betaler du bare i første betalingspunkt.

Takster i Klæbu

I brosjyren som ble sendt til alle husstander i Trondheim og omegn hadde takstene for bompunktene i Klæbu falt ut. Disse er de samme som for Klett, Sluppen og Være: 20 kroner i rushtid (7-9 og 15-17) og 10 kroner utenfor rushtid. 10 prosent rabatt hvis du har brikke: 18 kroner i rushtid og ni kroner utenfor.