Prosjekter

Skrevet av: Kristin Gjærevoll

Publisert: 04 mars 2014

Lesetid: 2 min

Åpent for syklister langs Heimdalsvegen

Du kan sykle langs Heimdalsvegen mens anleggsarbeidet pågår.

Miljøpakken bygger 4 km ny gang- og sykkelveg langs fv. 900 Heimdalsvegen fra det gamle Klettkrysset til rundkjøringen ved Kattemskogen. Vegen er åpen for syklister mens anleggsarbeidet pågår, men det vil være redusert framkommelighet. I perioder er det lysregulering, og vi ber alle trafikanter respektere dette av hensyn til sikkerheten.

Sykkelvegen vil gi gode forhold for syklister på strekningen. Når den er ferdig, blir det sammenhengende sykkelveg mellom Støren og Trondheim.

Anleggstrafikk

Strekningen har vanskelige grunnforhold, og en viktig del av prosjektet er derfor å sikre og stabilisere området. For å oppnå tilfredsstillende sikkerhet mot utglidninger, skal det utføres omfattende terrengtiltak. Derfor skal store mengder masser flyttes, og det er mye anleggstrafikk i området.

I prosjektet inngår også ny pumpeledning for spillvann, som er en del av MeTroVann-samarbeidet mellom Trondheim kommune og Melhus kommune.

Anleggsarbeidet startet høsten 2013 og er planlagt ferdig i slutten av 2015.