Prosjekter
Prinsenskrysset og resten av Midtbyen har blitt 40-sone.

Skrevet av: Hans Kringstad

Publisert: 27 juni 2011

Lesetid: 2 min

40-sone i Trondheim sentrum

Ny fartsgrense i Midtbyen.

Fra mandag 27. juni er fartsgrensen i Trondheim sentrum satt ned fra 50 til 40 km/t. Formålet med 40-sonen er å bedre strafikksikkerheten.
Trondheim har et høyt antall ulykker, og spesielt mange rammer fotgjengere. Redusert fart er ansett som det mest effektive tiltaket både for å få ned ulykkestallet og alvorlighetsgraden.
40 km/t er ikke noe offisielt soneskilt, men Vegdirektoratet har gitt tillatelse til prøve ut en 40-sone som et alternativ til 30-sone. Dagens 30-sone i deler av Midtbyen (Kalvskinnet) opprettholdes som før.
Miljøpakken har ti erklærte målsettinger. De trolig mest kjente knytter seg til reduserte CO2-utslipp og en vridning av reisevanene fra privatbil til gange, sykkel og kollektivbruk. Miljøpakken har også som vedtatt mål å redusere antall ulykker med 20 prosent sammenlignet med perioden 2000 til 2005.
Nullvisjonen er en overordnet rettesnor.