Prosjekter

Skrevet av: Hans Kringstad

Publisert: 11 mars 2019

Lesetid: 2 min

370 barn på Singsaker fikk støyskjerm

Nye og bedre støyskjermer er på plass ved Singsaker skole og barnehage. Skolen hadde ikke støyskjerming fra før, og barnehagens skjerming var dårlig.

Elegant støyskjerm mot Singsaker skole-og barnehage.

Deler av støyskjermene er gjennomsiktige og dekorert med fugler i silhuett. 370 barn holder til på skolens og barnehagens område. Skjerminga går langs Eidsvolls gate og Jonsvannsveien.

Også Lohove, Okstad og Majorstuen barnehager er prioritert for tiltak mot trafikkstøy.

Her er noen av vegstrekningene Miljøpakken har skjermet de siste årene:
* E6 Okstadbakken
* Østre Rosen
* Dybdahls veg
* Bromstadvegen
* Industrivegen ved ny Johan Tillers veg

Deler av den nye skjerminga av barnehagen ut mot Eidsvolls gate.

Blant foreslåtte tiltak er deler av:
* Utleirvegen
* Byåsveien
* Kong Øysteins veg
Kong Øysteins veg er forsinket på grunn av en debatt om standard, estetikk og kostnader.

Miljøpakken skal generelt prioritere skjerming av uteområder slik:
* Skoler og barnehager der større deler av uteområdet er i oransje støysone – dvs over 60 dB.
* Boliger med uterom i rød sone – dvs over 65 dB.

Singsaker barnehages nye skjerm mot Jonsvannsveien.