Prosjekter

Skrevet av: Hans Kringstad

Publisert: 13 september 2022

Lesetid: 3 min

15 000 Trondheims-pendlere

14 796 pendler nå til og fra Trondheim og de tre andre kommunene i Miljøpakken. Dette er 760 flere på to år, og antall pendlere øker stadig.

Tre av fire i bilkø
Reisevaneundersøkelser tyder på at tre av fire kjører bil mellom Trondheim, Melhus, Malvik og Stjørdal. Det tilsvarer over 11 000 arbeidspendlere i bil i Miljøpakke-kommunene, mens knapt 4000 reiser kollektivt.

Tabellen viser pendling til og fra Trondheim for alle kommunene i Trondheimsregionen 4. kvartal 2021.

Pendling inn til Trondheim har økt mye raskere enn pendling ut av Trondheim. 3628 pendler ut av byen daglig. Det er mer enn dobbelt så mange som for 20 år siden. Noen fakta:

  • Melhus har nå størst innpendling fra byen: 1382 bor i Trondheim og jobber i Melhus.
  • Malvik har flest pendlere til byen: 4 303 bor i Malvik og jobber i Trondheim.
  • Stjørdal har størst andel innpendlere fra byen sammenlignet med utpendlere.
  • Orkland og Skaun er ikke med i Miljøpakken, men står for mye transport til og fra Trondheim.

Nye Miljøpakke-kommuner?
Muligheten for at Staten lar Orkland og Skaun bli med i Miljøpakken er aktuelt tema når Byvekstavtalen skal revideres. 5 600 pendler daglig mellom Orkland/Skaun og Trondheim. Pendlinga fra Trondheim til Orkland har økt kraftig de siste årene, og er nå oppe i 660.

Miljøpakken går inn med store beløp hvert år for å få flere til å pendle kollektivt i stedet for å kjøre bil. Det er nå billig å reise innenfor hele Miljøpakkens område og i Skaun. Du reiser så mye du vil med buss og tog innenfor hele området for 890 kr i måneden. Regionbussene går også oftere enn før, men biltrafikken er nå tilbake på 2019-nivå etter pandemien.

To tog i timen
I Miljøpakkens kommuner bidrar pakken med ca 280 mill. kr. hvert år til drift av kollektivsystemet, Det dekker over 25 prosent av de samlede kostnadene til buss i storbyområdet.

Dagens Byvekstavtale hadde som ambisjon å innføre to togavganger i timen på Trønderbanen fra 2024 for få stoppe veksten i bilpendling. Dette er utsatt til 2027. Utsettelsen er noe av årsaken til at kommunene og fylkeskommunen vil ha nye forhandlinger med staten.

Bildet viser antall pendlere begge veier mellom Trondheim og kommunene i Trondheimsregionen. Skaun, Orkland, Midtre Gauldal og Indre Fosen er ikke med i Miljøpakken.