Jobbsyklister har mindre sykefravær

Svanholm & Vigdal Gravferd er kåret til Årets Sykkelvennlige Arbeidsplass 2021. Syklister lever lenger. Selskapet tar godt vare på sine ansatte.

PÅ PALLEN: Sondre Balstad, ViaNova (Årets nykommer), Marthe Dahl, Rambøll (Årets klatrer) og Lars Svanholm som er daglig leder hos Årets vinner. Foto: Daniel M. Flathagen.

Sykling til og fra jobb i Trondheim er nesten fordoblet på ti år. Jobbsykling gir:

  • bedre helse
  • lavere sykefravær
  • mindre behov for dyr bilparkering
  • penger spart og penger tjent

Svanholm for et bedre liv
Sammenhengen mellom fysisk aktivitet, helse og økonomi er godt dokumentert. Den kunnskapen bruker Svanholm & Vigdal Gravferd når bedriften blant annet tilbyr innendørs sykkelparkering, gode garderobeforhold, mekkestasjon med sykkeldusj, gratis sykkelservice – og 50 kr i oppmuntring for hver dag en medarbeider sykler til og fra jobb.

Bli deltaker
Meld virksomheten din på som deltaker i Sykkelvennlig Arbeidsplass. Formålet er å lære av de beste. Det har Årets Nykommer gjort: ViaNova. Årets Klatrer er Rambøll, som har blitt veldig gode på kort tid.

Et sett med kriterier gir poeng som avgjør hvor på stigen opp mot sykkelhimmelen hvert enkelt foretak befinner seg. Øverste kategori er «Fyrtårn». Det viktigste er imidlertid å hente inspirasjon fra andre for å gjøre det mer attraktivt enn før å sykle til og fra jobben. 55 er nå med – fordelt på 14 Fyrtårn, 27 Sykkelvennlige arbeidsplasser og 14 øvrige deltakere.

Sykkelvennlig Arbeidsplass er et mangeårig samarbeid mellom Miljøpakken, Syklistenes Landsforening og Næringsforeningen i Trondheimsregionen.

Tidligere vinnere:
Miljødirektoratet
Siemens
Trønderenergi
Fylkesmannen (i Sør-Trøndelag)
Multiconsult
Skatteetaten
Klp Eiendom for Abels Hus

Begravelsesbyrået Svanholm gikk til topps også i 2015 og 2017.

Les nyhetssak fra utdeling av prisene

ÅRETS KLATRERE: Syklende ansatte hos Rambøll på farten. Foto: Thor Nielsen

Noen sykkelfakta
– Trondheim har lenge vært storbyen i Norge med mest sykling, ca. 10 % målt i andel av alle reiser.
– Andelen som sykler til og fra arbeid økte fra drøyt 10 % i 2009 til nesten 20 % i 2019.
– Malvik og Stjørdal ble med i Miljøpakken i 2019.  Her er sykkelbruken langt lavere og potensialet desto større. Virksomheter i disse tre kommunene er hjertelig velkommen som deltakere i Sykkelvennlig Arbeidsplass.

Flere sykdomsfrie år
Mindre sykdom hos ansatte er bra for arbeidsgivers økonomi, i tillegg til at den enkelte får et bedre liv. Fysisk aktivitet er en sikker oppskrift. Forskere også i Norge har målt effekten av jobbsykling konkret: Tidsskriftet Den norske Legeforening.

PÅ TO HJUL: Begravelsesbyrået Lars Svanholm leder har gått til topps som mest sykkelvennlige arbeidsplass for tredje gang. Foto: Daniel M. Flathagen.