Andre

2 min

Hva er fordelene ved å delta?

De ansatte får blant annet billigere kollektivtransport, gratis sykkelservice og billigere bysykkel, samt en god avtale for lån og leasing […]

2 min

Hvem kan delta i HjemJobbHjem?

Private bedrifter og offentlige virksomheter i Trondheim, Melhus, Malvik og Stjørdal med minst 20 ansatte.

2 min

Når kan man søke?

Det er åpent for å søke om deltakelse når som helst. Ordningen har en øvre grense for antall deltakende bedrifter, […]

2 min

Hvordan søker man om å bli med?

Bruk søknadsskjema. Ta gjerne kontakt på hjemjobbhjem.mobilitetsamferdsel@trondheim.kommune.no

2 min

Hva sier tidligere deltakere?

Noen ansatte som har byttet ut bilen med sykkel, beskriver opplevelsen slik: “Det at man kunne oppleve Nidelva på forskjellige […]

2 min

Hvem kan jeg kontakte angående HjemJobbHjem?

Send e-post til hjemjobbhjem.mobilitetsamferdsel@trondheim.kommune.no. HjemJobbHjem er et samarbeid mellom Miljøpakken og AtB. Mobilitetsrådgiverne representerer Miljøpakken og er ansatt i Trondheim […]