Når kan man søke?

Det er åpent for å søke om deltakelse når som helst. Ordningen har en øvre grense for antall deltakende bedrifter, og det kan derfor være smart å søke så tidlig som mulig slik at man ikke risikerer at grensen er nådd.